Cookies op je website - Volg jij de cookiewetgeving?

Cookies op je website: Volg jij de cookiewetgeving?

UPDATE 18 januari 2018: Vanaf 25 mei 2018 valt de Belgische en Nederlandse cookiewetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) – de Europese privacyverordening die het verwerken van persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie regelt.

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden om de functionaliteit en gebruikerservaring van je website te verbeteren en om nuttige informatie over de bezoekers van je website te verzamelen.

Handig, maar ook privacygevoelig! Daarom hebben Europa en haar lidstaten cookiewetgeving uitgevaardigd. Die moet je als website-eigenaar uiteraard respecteren.

Helaas is dat niet zo eenvoudig. De bestaande cookiewetgeving is immers niet altijd even duidelijk (en dat is een understatement). Daar willen we met dit artikel verandering in brengen. Let wel: wij zijn natuurlijk geen juristen. Dit artikel is onze interpretatie van de bestaande cookiewetgeving als webdesigners en -ontwikkelaars.

In dit artikel lees je:


Cookiewetgeving: de samenvatting

Cookies en wet- en regelgeving in het algemeen is behoorlijk droge materie. We get that!

Daarom geven we je eerst een korte samenvatting van de zaken die je als website-eigenaar echt moet weten. Daarna geven we meer informatie. Zo ben je snel op de hoogte van de cookiewet- en regelgeving rond je website en kun je meer lezen als je dat wilt.

Dus eerst… de samenvatting!

 • Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan.
 • Waarom worden cookies gebruikt? Cookies worden door de eigenaren van websites o.a. gebruikt om websites beter te laten functioneren, de gebruikerservaring te verbeteren en/of gerichte advertenties te kunnen tonen.
 • Welke verplichtingen heb je als eigenaar van een website? Je moet een cookiemelding tonen op alle pagina’s waar cookies gebruikt worden zodat je bezoekers alle informatie rondom je cookies vinden (bij voorkeur in een apart “Cookie Policy) en hun toestemming voor het gebruik van cookies kunnen geven.
 • Moet ik als website-eigenaar echt een cookiemelding opnemen? In principe wel, maar de cookiewetgeving is best nog verwarrend, er zijn nog geen standaardsjablonen voor ‘cookie-meldingen’ of ‘cookie policies’ en er is nog geen controle-orgaan dat het ontbreken van cookies op websites opspoort en afstraft.
 • Hoe weet ik welke cookies er op mijn website gebruikt worden? Er zijn verschillende tools die je hierbij kunnen helpen. Hieronder lees je er alles over.

En dan nu… alle (of toch veel) belangrijke informatie over cookies!

Is uw website klaar voor de GDPR?

Wilt u uw website klaarstomen voor de GDPR-wetgeving? Bij Lincelot werken we samen met een gespecialiseerd juristenbureau om u daarbij te helpen. Klik hier voor meer info:

Meer info

Cookies: een introductie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op je computer of mobiele toestel. Cookies worden vaak gebruikt om:

 • websites (beter) te laten functioneren
 • informatie te verzamelen over je identiteit, persoonlijke voorkeuren, betaalinformatie, websitebezoek en apparaat

Cookies zijn bijzonder handig voor gebruikers – denk bijvoorbeeld aan een winkelmandje dat je aankopen bijhoudt tijdens het online shoppen – maar ze zijn wel privacygevoelig.

Cookies kunnen immers aan je IP-adres (en dus locatie of toestel) gekoppeld worden. Ze zijn dus zelden volledig anoniem. Daarom vallen ze onder de privacywetgeving.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden ingedeeld op basis van:

 • levensduur
 • herkomst
 • functionaliteit

Levensduur

Wat de levensduur van cookies betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Sessie cookies of tijdelijke cookies worden gewist als je je browser sluit.
 • Permanente cookies blijven op je computer/apparaat staan voor een vooraf bepaalde periode (tot je ze manueel verwijdert of tot die periode verstrijkt).

Herkomst

Wat de herkomst van cookies betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • First-party cookies zijn cookies van de website / het domein zelf.
 • Third-party cookies zijn cookies van derde partijen (bijvoorbeeld Google Analytics).

Functionaliteit

Wat de functionaliteit van cookies betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • essentiële cookies
 • niet-essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan cookies die online betalingen veiliger maken.

Niet-essentiële cookies zijn niet noodzakelijk voor het functioneren van een website. Er zijn 3 soorten niet-essentiële cookies:

 • Functionele cookies verzamelen informatie over je keuzes en voorkeuren en bieden de mogelijkheid om je voorkeurstaal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en de gebruikerservaring van de website te personaliseren.
 • Analytische / performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website om de prestaties van de website te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting / advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- en gebruikersprofielen op te stellen (meestal voor gepersonaliseerde advertenties). Ze worden gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten.

De Belgische privacycommissie hanteert een nog uitgebreidere classificatie van cookies. Raadpleeg ze hier!

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Cookiewetgeving: wettelijk kader


UPDATE 18 januari 2018: Vanaf 25 mei 2018 valt de Belgische en Nederlandse cookiewetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) – de Europese privacyverordening die het verwerken van persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie regelt.

Lees hier meer over de AVG en de gevolgen voor uw website en bedrijf.Cookiewetgeving in Europa

Oorspronkelijk werden cookies enkel gebruikt om de gebruikservaring op websites te verbeteren. Tegenwoordig worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt.

Bedrijven kunnen via cookies bijvoorbeeld surfgedrag in kaart brengen en op basis daarvan commerciële gebruikersprofielen opstellen. Dat is een inbreuk op de privacy als je er geen expliciete toestemming voor vraagt.

Daarom wordt het gebruik van cookies aan banden gelegd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC).

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn omgezet in nationale cookiewetgeving:

De Belgische cookiewetgeving geldt voor websites die zich richten tot Belgische internetgebruikers. Richt je je ook naar internetgebruikers in een andere Europese lidstaat? Dan moet je je cookiebeleid afstemmen op de wet van dat land.

Cookiewetgeving in België

UPDATE 18 januari 2018: Vanaf 25 mei 2018 valt de cookiewetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) – de Europese privacyverordening die het verwerken van persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie regelt.

Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie zegt dat je bezoekers toestemming moeten geven voor de verwerking van persoonsgegevens (en dus het gebruik van cookies) via je website.

Die toestemming moet voldoen aan 4 voorwaarden:

 • vrij: de gebruiker moet kunnen instemmen of weigeren zonder dat hij onder druk wordt gezet met negatieve gevolgen
 • specifiek: een algemene toestemming die wordt gegeven zonder duidelijk geïnformeerd te zijn over de exacte doeleinden van de gegevensverwerking, is ongeldig
 • geïnformeerd: je moet je bezoekers inlichten over de doeleinden en de verwerking van cookies vóór je bezoekers hun toestemming geven

Zodra er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens (dit is zo in de meerderheid van de gevallen) dan moet de toestemming ook ondubbelzinnig zijn:

 • ondubbelzinnig: de procedure om de toestemming te verkrijgen mag geen enkele twijfel laten over de bedoeling van de gebruiker om zijn toestemming te geven

Essentiële cookies zijn vrijgesteld van de geïnformeerde toestemming van de bezoeker, niet-essentiële cookies (cookies voor analyse, tracking, targeting en advertenties) niet. Cookies zijn volgens de wetgever “essentieel” als ze strikt noodzakelijk zijn:

 • voor de communicatie (bijvoorbeeld “load balancing session cookies” die de snelheid van de website verbeteren) of
 • voor het aanleveren van een dienst waar een bezoeker uitdrukkelijk om heeft verzocht (bijvoorbeeld een formulier of winkelmandje).

Hoe verkrijg je geldige toestemming voor cookies?

Een wettelijke toestemming is in dit geval “de uitdrukking van een wilsuiting van een persoon” via een:

 • expliciete actie, bijvoorbeeld het aanklikken van een vakje of knop
 • impliciete actie, bijvoorbeeld verdergaan met surfen nadat een duidelijke verwittiging verscheen

Let op: Cookies voor doelgerichte reclame of direct marketing vereisen altijd een uitdrukkelijke toestemming!

Om de toestemming van bezoekers voor cookies te verkrijgen, moeten websites een duidelijk, zichtbaar en begrijpelijk bericht tonen waarin:

 • het gebruik van cookies wordt uitgelegd
 • je linkt naar een apart cookiebeleid
 • je om de toestemming van je bezoekers vraagt

De Belgische privacycommissie raadt een opvallende banner aan:

 • die zichtbaar is in de zijbalk of onderaan je webpagina
 • die bezoekers de optie biedt om cookies te aanvaarden of te weigeren, bij voorkeur voor iedere categorie cookies

Zolang de bezoeker geen positieve actie heeft verricht (aanvaarden of weigeren), moet het bericht / de banner zichtbaar blijven.

De bezoeker moet zijn instemming tot slot ook steeds gratis en makkelijk kunnen aanpassen of intrekken.

Cookie policy

Als website-eigenaar ben je eindverantwoordelijke voor de cookies die op je website worden gebruikt. Dat geldt zowel voor eigen cookies als voor cookies van derde partijen.

Dat houdt ook in dat je gepaste instructies moet geven aan de uitgever en de beheerder van je website.

Bovendien moet je op iedere pagina van de website zichtbaar verwijzen naar een apart cookie policy of een cookierubriek die informatie bevat over:

 • de verschillende categorieën cookies op je website
 • de doeleinden per categorie
 • de bewaartermijn per categorie
 • de middelen om de cookiegegevens te wissen
 • de middelen om zich tegen de verwerking van de gegevens te verzetten
 • de eventuele doorgifte ervan aan derden

Is uw website klaar voor de GDPR?

Wilt u uw website klaarstomen voor de GDPR-wetgeving? Bij Lincelot werken we samen met een gespecialiseerd juristenbureau om u daarbij te helpen. Klik hier voor meer info:

Meer info

De implementatie van jouw cookiebeleid: 3 stappen

Wil je je website en je cookiebeleid volledig afstemmen op de Europese en Belgische cookiewetgeving? Volg dan deze 3 stappen:

1. Doe een cookie audit
2. Stel een aangepast cookie policy (cookiebeleid) op
3. Implementeer cookiemeldingen op je website

1. Doe een cookie audit

Als je een cookiebeleid wilt opstellen dan moet je in de eerste plaats natuurlijk weten welke cookies je op je website gebruikt en hoe je ze gebruikt. Voer daarom een uitgebreide cookie audit uit en stel een inventaris op waarin je al je cookies oplijst en categoriseert.

Er zijn voldoende gratis tools beschikbaar om te achterhalen welke cookies je website gebruikt, bijvoorbeeld:

2. Stel een aangepast Cookie Policy op

Stel op basis van je audit een Cookie Policy of een aparte cookierubriek op. Leg daarin klaar en duidelijk uit:

 • wat cookies zijn
 • waarom cookies nuttig zijn voor de goede werking van een website
 • welke soorten cookies je gebruikt op je website
 • voor welke doeleinden je deze cookies gebruikt
 • hoelang je cookie(gegevens) bewaart
 • hoe bezoekers hun cookie-instellingen kunnen aanpassen
 • hoe bezoekers cookiegegevens kunnen wissen
 • hoe bezoekers zich tegen de verwerking van cookiegegevens kunnen verzetten
 • of je cookiegegevens worden doorgegeven aan derde partijen

Plaats een prominente link naar je cookie policy op iedere pagina van je website en in de cookieberichten of -banners die je gebruikt om je bezoekers te informeren en hun toestemming voor cookies te vragen.

3. Implementeer cookiemeldingen op je website

Toon daarna een duidelijk, zichtbaar en begrijpelijk bericht (bijvoorbeeld een pop-up of banner) in de zijbalk of onderaan al je webpagina’s (die cookies bevatten) waarin:

 • je het gebruik van cookies op je website toelicht
 • je linkt naar je cookie policy
 • je toestemming voor het gebruik van je cookies vraagt (bij voorkeur met knoppen om in te stemmen of af te wijzen)

Geef bezoekers bij voorkeur de mogelijkheid om bepaalde soorten cookies te aanvaarden of te weigeren, liefst voor iedere categorie cookies.

Vraag tot slot steeds uitdrukkelijke toestemming voor cookies die ingezet worden voor doelgerichte reclame of direct marketing.

Heb je geen idee hoe je zo’n toestemmingsbericht op je website moet implementeren? Geen zorgen, gebruik gratis tools zoals:

of contacteer ons 🙂

Vragen of interesse?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over cookies, de cookiewetgeving of cookiemeldingen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder!

Is uw website klaar voor de GDPR?

Wilt u uw website klaarstomen voor de GDPR-wetgeving? Bij Lincelot werken we samen met een gespecialiseerd juristenbureau om u daarbij te helpen. Klik hier voor meer info:

Meer info

Video hosting - YouTube, Vimeo, Wistia of Sproutvideo? - Lincelot

YouTube, Vimeo, Wistia of SproutVideo? Welke video host kies jij?

Toon jij video’s op je blog, website en sociale media?

Zeker doen!

Video (marketing) is nu al razend populair en zal in de toekomst nog stevig groeien. Tegen 2018 zal maar liefst 79% van het internetverkeer bestaan uit video. De moeite, toch?

Voor je aan de slag gaat met video, moet je wel een goede video hosting provider kiezen. Dat is een service waarmee je je video’s snel en eenvoudig online kunt opslaan, delen en afspelen zonder dat je eigen website tergend traag wordt.

In dit artikel vergelijken we 4 populaire video hosting providers op het vlak van prijs, features, gebruiksgemak, ondersteuning en snelheid.

Zo kun je zelf beoordelen welke video host het beste aansluit bij jouw videowensen en -behoeften!

Video hosting: Youtube, Vimeo, Wistia of SproutVideo?

YouTube

YouTube is een gratis videoplatform van Google dat werd opgericht in 2005. Bovendien is het stiekem de tweede grootste zoekmachine ter wereld met een enorm bereik.

Dagelijks ontdekken, bekijken en delen miljoenen gebruikers en adverteerders zelfgemaakte video’s via YouTube. Hieronder beoordelen we Youtube op het vlak van prijs, features, gebruiksgemak, ondersteuning en snelheid:

Prijs

Video’s uploaden naar YouTube kan gratis en zonder extra kosten. De keerzijde van de medaille is dat YouTube minder uitgebreide features heeft dan betalende providers en ook steeds advertenties toont.

Je hebt bovendien geen controle over welke advertenties bij jouw video getoond worden. Dat kan het professionele imago van je bedrijf schaden of kijkers zelfs naar concurrenten leiden.

Als Youtube Partner kun je dan weer wel geld verdienen via de advertenties die getoond worden bij je video’s. Maak je echter geen illusies: je verdient pas echt wat aan het partnerprogramma als je video’s duizenden keren bekeken worden.

Features

Dit zijn de voornaamste features van YouTube:

 • ongelimiteerde bandbreedte
 • makkelijk video’s embedden en delen
 • basisstatistieken (totaal aantal views, views per locatie, verwijzende links, weergavetijd, engagement…)
 • responsieve video’s
 • sociaal netwerk: berichten, likes, ratings en reacties
 • beperkte mogelijkheden om video’s te bewerken: annotaties, links naar andere YouTube-pagina’s of video’s, knippen, simpele filters…
 • partners kunnen eenmalige kosten of abonnementen aanrekenen
 • live streaming (evenementen)

Gebruiksgemak en ondersteuning

YouTube is makkelijk om te gebruiken, maar de lay-out is niet zo intuïtief als die van betalende concurrenten. Bovendien zijn sommige features nogal “verborgen”.

Al je video’s, berichten, reacties, statistieken en instellingen zijn terug te vinden in je “Creator Studio”, maar soms is het toch even zoeken.

Bovendien is de hulpdocumentatie van YouTube niet zo uitgebreid als die van betalende services en heeft de klantendienst een bijzonder slechte reputatie.

Snelheid

Video’s spelen snel af tijdens daluren, maar tijdens de piekuren kan het laden al snel even duren. Met een gewone internetverbinding duurt het laden zo’n 15 – 30 seconden. Heb je een snelle internet verbinding? Dan heb je weinig tot geen problemen.

Video’s uploaden vraagt ook veel tijd. Met een snelle internetverbinding duurt het makkelijk langer dan een uur voor je video van 15 minuten geüpload en verwerkt is.

Voor- en nadelen

Hieronder zetten we de voornaamste voor- en nadelen van YouTube even op een rijtje:

Voordelen:

 • gratis
 • mogelijkheid om geld te verdienen via ads
 • enorm bereik
 • populair sociaal netwerk
 • SEO-vriendelijk (YouTube is van Google)
 • ongelimiteerde bandbreedte en views
 • live streaming mogelijk

Nadelen:

 • advertenties (kunnen storend zijn)
 • slechte klantendienst
 • stroeve interface en dashboard
 • de upload- en laadtijd van je video’s kan sterk afnemen tijdens piekuren
 • beperkte analysemogelijkheden
 • beperkte controle en privacymogelijkheden
 • veel concurrentie
 • lengte van de meeste video’s beperkt tot 15 minuten, tenzij je een YouTube Partner bent

Conclusie

YouTube is een fantastische gratis service voor:

 • mensen met een strikt budget
 • mensen die net van start gaan met video marketing
 • mensen die snel opgemerkt willen worden (YouTube is de tweede grootste zoekmachine ter wereld én een erg populair sociaal medium)

Dankzij de ongelimiteerde bandbreedte en social media features van YouTube kun je immers gratis, snel en eenvoudig je doelpubliek bereiken en engageren.

Voor bedrijven die hun merk en video’s op een professionele manier in de kijker willen zetten, is Youtube echter niet de beste optie:

 • de videospeler bevat een watermerk van Youtube
 • de klantenservice is nagenoeg onbestaande
 • de analysemogelijkheden zijn beperkt
 • het dashboard kan gebruiksvriendelijker

Bedrijven kunnen daarom beter naar de andere opties in dit artikel kijken.

Aan de slag met video voor je bedrijf?

Wil je aan de slag met video voor je bedrijf? Lincelot helpt je graag met de ontwikkeling van je video marketing strategie en de concrete invulling en opnames van je video’s.

Meer info

Vimeo

Vimeo werd in 2004 opgericht door een groepje filmmakers die hun creatieve werk en persoonlijke momenten wilden delen. Dat groepje groeide echter al snel uit tot een volwaardige creatieve community en een professionele video hosting provider met miljoenen klanten.

Hieronder beoordelen we Vimeo op het vlak van prijs, features, gebruiksgemak, ondersteuning en snelheid:

Prijs

Vimeo biedt 3 verschillende plannen aan, waaronder 1 gratis plan en 2 betalende plannen:

 • Vimeo Basic – Gratis – 500 MB uploaden/week – 25GB/jaar
 • Vimeo Plus – € 49,95/jaar of € 7,95 / maand – 5GB uploaden/week – 250GB/jaar
 • Vimeo Pro – € 159/jaar – 20GB uploaden/week – 1TB/jaar

Vimeo Basic is een gratis plan met basisfeatures voor privacy, analyse en support. Het plan is echter vooral bedoeld voor:

 • gebruikers die slechts sporadisch video’s uploaden
 • gebruikers die toegang willen tot de Vimeo community

Als je upgrade naar een Vimeo Plus plan, dan krijg je veel meer opslagruimte om video’s te uploaden met geavanceerde features voor de lay-out van je videospeler, privacy, analyse en priority support.

Een Vimeo Pro plan biedt nog meer features dan Vimeo Plus. Bovendien kun je via dit plan je video’s ook via third-party videospelers tonen. Tot slot kun je met dit plan je video’s verkopen, verhuren en distributieregio’s instellen.

Een groot voordeel van Vimeo is dat de bandbreedte ongelimiteerd is voor alle tariefplannen. Bovendien zijn er geen beperkingen voor de bestandsgrootte of lengte van je video’s, zolang je binnen de opslagruimte van je tariefplan blijft.

Features

Vimeo biedt drie tariefplannen aan. Hoe uitgebreider je tariefplan, hoe meer features je kunt gebruiken.

Vimeo Basic, Plus en Pro:

 • ongelimiteerde bandbreedte
 • makkelijk video’s embedden en delen
 • mogelijkheid om je kanaal te personaliseren met banners, foto’s, kleuren…
 • video’s met paswoordbeveiliging
 • volledige controle over waar je video getoond mag worden
 • Vimeo Video School (database met tutorials)
 • mogelijkheid om groepen, kanalen en albums te maken
 • basisstatistieken (geladen, afgespeeld, bekeken,…)

Vimeo Plus en Pro:

 • responsieve video’s voor alle apparaten
 • volledige controle over waar je video getoond of geïntegreerd mag worden
 • mogelijkheid om private videolinks te delen
 • conversievoorrang
 • aanpasbare speler: je kunt de kleur, knoppen en functionaliteiten van je videospeler aanpassen en een eigen outro toevoegen
 • geavanceerde statistieken over je video’s (likes, embeds, prestatiegeschiedenis, enz.)
 • priority support

Vimeo Pro:

 • mogelijkheid om eigen logo toe te voegen aan je videospeler
 • private reviewpagina’s
 • videoportfolio’s maken en aanpassen
 • mogelijkheid om je video’s via third party videospelers te tonen
 • kies distributieregio’s en verkoop of verhuur je video’s wereldwijd
 • VIP support (binnen het uur antwoord op werkdagen)

De betalende tariefplannen verlenen toegang tot geavanceerde statistieken, maar die zijn helaas niet zo uitgebreid als die van concurrenten zoals Wistia.

Zo kun je bijvoorbeeld wel grafieken raadplegen met plays, loads, likes en reacties, maar die grafieken vertellen je niet in welke mate je video’s ook daadwerkelijk bekeken werden.

Gebruiksgemak en ondersteuning

De interface van Vimeo is niet zo minimalistisch als die van Wistia, maar wel even gebruiksvriendelijk. Persoonlijk vinden wij het dashboard van Wistia wel overzichtelijker en intuïtiever.

Ook bij Vimeo kun je je video’s efficiënt en eenvoudig uploaden en aanpassen, al kan de uploadtijd voor lange kwalitatieve video’s soms wel wat oplopen.

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij het uitgebreide helpcenter van Vimeo. In de Vimeo Video School vind je bovendien talloze tutorials om betere video’s te maken.

De klantendienst voor Pro en Plus accounts is zeer snel, vriendelijk en behulpzaam, maar voor Basic accounts kan het tot drie dagen duren voor je een antwoord krijgt.

Snelheid

Het duurt ongeveer 19 seconden om een video van 8MB te uploaden naar Vimeo en 45 seconden om de video te converteren. Dat is redelijk snel, maar de concurrenten in dit artikel doen beter.

Vimeo video’s spelen vlot af op desktop en op mobiel met vaak slechts enkele seconden laadtijd, ook als je delen van een video skipt.

Voor- en nadelen

Hieronder zetten we de voornaamste voor- en nadelen van Vimeo even op een rijtje:

Voordelen:

 • ongelimiteerde bandbreedte
 • makkelijk video’s delen en embedden
 • minieme laadtijden
 • je kunt je video’s verkopen of verhuren
 • advertentievrij (ook voor gratis accounts)
 • hechte community met een professioneel en creatief imago

Nadelen:

 • weinig analysetools en -opties, zelfs voor premium-accounts
 • het uploaden van lange video’s in hoge kwaliteit gaat niet altijd even snel
 • lange wachttijden bij de klantendienst als je een gratis account hebt (tot 3 dagen)
 • PRO tariefplan verplicht voor bedrijven

Conclusie

Heb je weinig budget voor video hosting maar wil je toch professioneel overkomen? Dan is Vimeo een uitstekende keuze (als je kunt leven met de beperkte analysemogelijkheden).

Alle geüploade video’s zijn vrij van advertenties, zelfs die van gratis accounts. Al zijn die gratis accounts wel vooral bedoeld voor mensen die niet zo vaak filmpjes uploaden.

Vimeo’s grootste troeven zijn de ongelimiteerde bandbreedte an social sharing opties. Je video’s kunnen zonder problemen viraal gaan: je betaalt geen cent bij voor extra bandbreedte (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Wistia).

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Wistia

Wistia werd in 2006 ontwikkeld door studenten. Zij wilden filmmakers vlotter laten samenwerken vanop afstand. Vandaag de dag is Wistia een wereldwijde video hosting provider. Hieronder beoordelen we Wistia op het vlak van prijs, features, gebruiksgemak, ondersteuning en snelheid:

Prijs

Wistia biedt 6 verschillende plannen aan, waaronder 1 gratis plan en 5 betalende plannen:

 • 5 videos – Gratis
 • 25 videos – $25 per maand
 • 50 videos – $50 per maand
 • 500 videos – $100 per maand
 • Unlimited videos – $300 per maand
 • Platform unlimited video’s – vanaf $300 per maand

Ieder plan heeft een bandbreedtelimiet van 200GB per maand, met een optie om meer bandbreedte aan te kopen als je je limiet bereikt (in bulk of aan $0,33/GB).

Je kunt je tariefplan maandelijks of jaarlijks betalen en eender wanneer opzeggen, upgraden of downgraden.

Features

Ieder tariefplan geeft je toegang tot alle features van Wistia. Geavanceerde integraties (marketing automation integraties) kunnen apart aangekocht worden.

De belangrijkste features van Wistia:

 • responsieve video’s voor alle apparaten
 • featured images en thumbnails voor video’s
 • makkelijk embedden en delen
 • volledige controle over waar je video getoond of gedeeld mag worden
 • de optie om Calls-to-Action toe te voegen aan je video’s en e-mailadressen te verzamelen
 • aanpasbare speler: je kunt de kleur, knoppen en functionaliteiten van je videospeler makkelijk aanpassen aan het ontwerp van je website
 • video SEO
 • video heatmaps: voor iedere view kun je een heatmap raadplegen die toont welke delen van je video al dan niet werden (her)bekeken
 • engagement graphs: engagement graphs tonen je hoe je video’s presteren (kijktrends, kijkgeschiedenis, kijkgedrag, interactie, aantal views…)
 • teamfunctie: makkelijk interne video’s en feedback op video’s delen met je team

Gebruiksgemak en ondersteuning

Wistia is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en intuïtief. De lay-out van het dashboard is minimalistisch, maar bevat alle mogelijke features in een centraal drop-down menu.

Je kunt je video’s dan ook erg snel, efficiënt en eenvoudig uploaden en aanpassen. Heb je toch vragen? Raadpleeg in dat geval het uitgebreide helpcenter van Wistia met handige documentatie, FAQs en hulpvideo’s.

De klantendienst is tot slot erg snel, vriendelijk en behulpzaam.

Snelheid

Je kunt video’s heel snel uploaden naar de server van Wistia. Voor een video van 4MB duurt het bijvoorbeeld slechts 10 seconden.

Video’s spelen even vlot op een desktop browser als op mobiel. Als je video’s op je telefoon bekijkt dan kan het wel zijn dat je video even moet laden (vaak slechts enkele seconden).

Voor- en nadelen

Hieronder zetten we de voornaamste voor- en nadelen van Wistia even op een rijtje:

Voordelen:

 • alle accounts hebben toegang tot alle features
 • uitstekende customer service
 • waardevolle features zoals de mogelijkheid om Calls-to-Action toe te voegen en e-mailadressen te verzamelen
 • uitgebreide analysemogelijkheden
 • makkelijk te verbinden met marketing automation en CRM systemen
 • eenvoudige interface en gebruiksvriendelijk

Nadelen:

 • prijzen kunnen oplopen als je je bandbreedte overschrijdt
 • alle video’s van gratis accounts krijgen een Wistia-watermerk

Conclusie

Wistia geeft al haar gebruikers toegang tot alle features, of je nu een gratis account hebt of niet. Tot die features behoren geavanceerde analysemogelijkheden zoals heatmaps.

Bovendien staan je video’s zo online, laden ze snel en is het erg eenvoudig om je video’s en videospeler aan te passen.

Voor een redelijke prijs krijg je dus heel wat bij Wistia. Als je video’s echter beter scoren dan je aanvankelijk voor ogen had, dan betaal je wel wat extra voor meer bandbreedte.

Aan de slag met video voor je bedrijf?

Wil je aan de slag met video voor je bedrijf? Lincelot helpt je graag met de ontwikkeling van je video marketing strategie en de concrete invulling en opnames van je video’s.

Meer info

SproutVideo

SproutVideo is een video hosting provider uit New York. De service werd in 2010 opgericht en biedt video hosting aan toegespitst op kleine en middelgrote bedrijven. Hieronder beoordelen we SproutVideo op het vlak van prijs, features, gebruiksgemak, ondersteuning en snelheid:

Prijs

SproutVideo biedt 5 verschillende plannen aan:

 • Sprout – Gratis – 150 GB bandbreedtelimiet per maand – 100 GB opslag – $1 per GB over je limiet
 • Sapling – $25 per maand – 300 GB bandbreedtelimiet per maand  – 400 GB opslag – $0,80 per GB over je limiet
 • Tree – $50 per maand – 600 GB bandbreedtelimiet per maand  – 800 GB opslag – $0,60 per GB over je limiet
 • Grove – $100 per maand – 1200 GB bandbreedtelimiet per maand – 1600 GB opslag – $0,40 per GB over je limiet
 • Forest – $300 per maand – 2400 GB bandbreedtelimiet per maand – 3200 GB opslag – $0,20 per GB over je limiet

Hoe duurder het tariefplan:

 • hoe hoger je bandbreedtelimiet
 • hoe meer opslag je krijgt
 • hoe minder je betaalt per GB over je bandbreedtelimiet

Alle tariefplannen verlenen toegang tot alle features van SproutVideo, behalve het ‘Sprout’ tariefplan. Het ‘Sprout’ tariefplan bevat alle features behalve statistieken over het engagement van je bezoekers.

Features

Eén van de grootste troeven van SproutVideo is het enorme aanbod aan features. Het zijn er teveel om op te noemen, maar deze vinden wij de belangrijkste:

 • makkelijk delen en embedden van video’s
 • responsieve video’s voor alle apparaten
 • heatmaps, grafieken en uitgebreide statistieken
 • volledige controle over waar je video’s getoond en geïntegreerd worden
 • geavanceerde privacy-instellingen en private video’s
 • geïntegreerde Calls-To-Action en opties om e-mailadressen te verzamelen
 • integratie van e-mailmarketing en Google Analytics
 • volledig aanpasbare videospeler en kleuren
 • diverse lay-outs en thema’s voor je videopagina
 • video SEO
 • aanpasbare videolandingspagina’s

Gebruiksgemak en ondersteuning

De interface van SproutVideo is mooi vormgegeven en erg gebruiksvriendelijk. Als beginner is het misschien even zoeken, maar daarna kun je erg intuïtief video’s uploaden, aanpassen en opvolgen.

Heb je toch een beetje hulp nodig? Geen probleem. Alle tariefplannen bevatten uitstekende support via live chat of e-mail. Bovendien biedt SproutVideo uitgebreide hulpdocumentatie aan.

Snelheid

Video’s uploaden via SproutVideo gaat erg snel, nog net iets sneller dan Wistia bijvoorbeeld. Ook de laadtijden zijn kort tot verwaarloosbaar, ook tijdens piekuren. Zelfs als je de video op verschillende punten start, speelt hij meteen.

Voor- en nadelen

Hieronder zetten we de voornaamste voor- en nadelen van SproutVideo even op een rijtje:

Voordelen:

 • enorm veel waardevolle features
 • uitstekende klantenservice
 • zeer snel en betrouwbaar video’s uploaden en afspelen
 • videospeler zonder watermerk en advertenties (voor alle tariefplannen)
 • geen bestandslimiet (zolang die binnen je tariefplan valt)

Nadelen:

 • relatief duur
 • dashboard niet zo intuïtief voor beginners
 • geen gratis plan beschikbaar, enkel een gratis demo
 • de tariefplannen bieden tot 2400GB bandbreedte en de extra toeslagen als je die limiet bereikt zijn relatief hoog

Conclusie

SproutVideo biedt een uitgebreide en betrouwbare service, helaas aan tarieven die niet voor iedereen weggelegd zijn. De upload- en laadtijden zijn uitstekend (nog net iets sneller dan die van Wistia) en je krijgt enorm veel features, maar de tariefplannen bieden niet veel speelruimte voor bandbreedte en opslag.

De klantenservice is behulpzaam en beleefd. Bovendien kun je individuele kijkers traceren en taggen en heb je toegang tot heatmaps, grafieken en gedetailleerde analytics.

Sproutvideo onderscheidt zich tot slot nog het meest door het enorme aantal mogelijkheden om je video’s, videospelers en videopagina’s aan te passen.

Video hosting: algemene conclusie

Welke video hosting provider je uiteindelijk kiest, hangt vooral af van je eigen wensen en behoeften:

 • Heb je een kleine website met weinig budget en weinig vereisten? Dan kan een gratis service zoals YouTube of een gratis tariefplan al volstaan.
 • Heb je een bedrijfswebsite met veel verkeer en wil je je video’s uitgebreid kunnen aanpassen en analyseren? Dan is een betalende service vaak een must.

Van de 3 betalende services in dit artikel biedt Wistia over het algemeen het meeste waarde voor je geld. Als je veel belang hecht aan sociale media en een sterke creatieve community voor je video marketing, dan biedt Vimeo meer waarde voor je geld.

Vragen of interesse?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over video hosting? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder!

Aan de slag met video voor je bedrijf?

Wil je aan de slag met video voor je bedrijf? Lincelot helpt je graag met de ontwikkeling van je video marketing strategie en de concrete invulling en opnames van je video’s. Klik op onderstaande knop voor meer info:

Volg onze training

Test je kennis met onze SEO quiz voor beginners

SEO quiz voor beginners: test je kennis!

Wil je de zichtbaarheid, de vindbaarheid en het online succes van je bedrijf vergroten? Dan is zoekmachineoptimalisatie of SEO heel belangrijk voor je website. Test hieronder je kennis met onze SEO quiz voor beginners!

Start de quiz
Kun je niet wachten? Lees hieronder de antwoorden. - SEO quiz voor beginners

Heb je al deelgenomen aan onze quiz? Of kun je niet wachten? Hieronder vind je alle juiste antwoorden mét extra toelichting!


1. SEO, Search Engine Optimalization of zoekmachineoptimalisatie bestaat uit 2 grote onderdelen:

 • on-page optimization en social optimization
 • on-page optimization en SEA
 • on-page optimization en link building
 • on-page optimization en speed optimization

Wil jij meer bezoekers op je website? Zorg er dan voor dat je website beter gevonden wordt in Google. Je kunt je website op 2 manieren optimaliseren voor zoekmachines:

 • met on-page SEO
 • met off-page SEO

On-page SEO

Met on-page SEO verbeter je de zoekmachinevriendelijkheid van de individuele pagina’s van je website op de pagina’s zelf. Dit kun je onder meer doen door slim gebruik te maken van zoekwoorden.

Zoekwoorden zijn woorden die mensen intypen in Google om informatie of oplossingen te vinden. Als je iedere pagina van je website opbouwt rond 1 zoekwoord of 1 combinatie van zoekwoorden dan weet Google beter waar je webpagina’s over gaan en voor wie ze relevant kunnen zijn.

Hoe beter je je pagina’s optimaliseert voor bepaalde zoektermen, hoe hoger je zult scoren in Google voor relevante zoekopdrachten en hoe meer relevante bezoekers je website zullen vinden.

Off-page SEO

Link building is een off-page (of off-site) SEO-strategie waarbij je probeert om zo veel mogelijk mensen en bedrijven naar je website te laten linken.

Google beschouwt kwalitatieve links of verwijzingen immers als een soort positieve aanbeveling voor je website. Een teken van autoriteit en geloofwaardigheid, zeg maar.

Hoe meer websites en sociale media naar jouw website verwijzen, hoe meer mensen en bedrijven je website zullen vinden en hoe beter je rangschikking in Google zal worden.

Wil je meer weten over link building? Klik hier!


2. Met on-page SEO verbeter je de zoekmachinevriendelijkheid van de individuele pagina’s van je website op de pagina’s zelf. Dit kun je onder meer doen door slim gebruik te maken van zoekwoorden.

Google scant strategische plekken op je pagina op zoek naar zoekwoorden, welke van de volgende plekken hoort daar NIET meer bij:

 • title tag
 • headings en subheadings van je pagina
 • META-titel
 • Keywords meta tag
 • URL van de pagina
 • de alt-tekst van de afbeeldingen op de pagina
 • de broodtekst van je pagina

Met on-page SEO verbeter je de zoekmachinevriendelijkheid van de individuele pagina’s van je website op de pagina’s zelf. Dit kun je onder meer doen door slim gebruik te maken van zoekwoorden.

Wil je je pagina’s optimaliseren? Kies dan 1 zoekwoord of 1 combinatie van zoekwoorden. Gebruik de woorden die anderen gebruiken om op internet naar producten of diensten te zoeken die jij aanbiedt.

Verwerk die zoekwoorden op al deze plaatsen op je webpagina’s (en liefst zoveel mogelijk vooraan):

 • title tag
 • headings en subheadings van je pagina
 • META-titel
 • URL van de pagina
 • de alt-tekst van de afbeeldingen op de pagina
 • de broodtekst van je pagina

Hou het wel steeds natuurlijk. Je schrijft in de eerste plaats nog steeds voor je doelpubliek, niet voor zoekmachines!

Vroeger hechtte Google ook belang aan zoekwoorden of “meta keywords” in de zogenaamde “keywords meta tag”. Die tag bevatte woorden die zoekmachines hielpen om webpagina’s te categoriseren.

De tag werd echter heel vaak misbruikt: veel mensen vulden de tag immers met (vaak irrelevante) zoekwoorden (= keyword stuffing). Daarom besloot Google om er geen belang meer aan te hechten voor de rangschikking in de zoekresultaten.


3. Zoekwoordenonderzoek is belangrijk om te achterhalen welke zoekwoorden mensen gebruiken om oplossingen en informatie op te zoeken. De interessantste zoekwoorden zijn zoekwoorden met:

 • een hoog zoekvolume en weinig concurrentie in de zoekresultaten
 • een laag zoekvolume en veel concurrentie in de zoekresultaten
 • een hoog zoekvolume en veel concurrentie in de zoekresultaten
 • een laag zoekvolume en weinig concurrentie in de zoekresultaten

Een handige gratis tool om goede zoekwoorden te vinden en te beoordelen is de Keyword Planner / Zoekwoordplanner van Google AdWords:

1. Log in bij Google AdWords
2. Klik bovenaan in het menu op “Hulpprogramma’s” > “Zoekwoordplanner”
3. Selecteer “Gegevens en trends met betrekking tot zoekvolume ontvangen”
4. Geef één of enkele zoekwoorden in
5. Stel de targeting in, bijvoorbeeld enkel gegevens over Nederland en België
6. Klik op “Zoekvolume ophalen”

Daarna zie je voor ieder zoekwoord:

 • het gemiddeld maandelijks zoekvolume: hoe vaak er wordt gezocht op het zoekwoord
 • de concurrentie: hoeveel concurrenten ook optimaliseren / adverteren voor dit zoekwoord

De beste zoekwoorden zijn zoekwoorden met zo veel mogelijk zoekvolume per maand en zo weinig mogelijk concurrentie.

Meestal zijn dat specifieke zoekwoorden of zogenaamde “long-tail zoekwoorden” (zoekwoorden die uit 3 of meer zoekwoorden bestaan).


4. Als je een zoekopdracht ingeeft in Google dan krijg je een lijst met zoekresultaten te zien. Ieder zoekresultaat bevat op z’n minst een SEO-titel, een link en een meta-omschrijving.

De SEO-titel van een webpagina is de blauwe titel die mensen zien in de zoekresultaten van Google. De meta-omschrijving is de kleine zwarte tekst die onder de SEO-titel wordt weergegeven.

SEO-titel en meta-omschrijving - voorbeeld

SEO-titels zijn belangrijk voor SEO. De naam zegt het zelf. Maar zijn META-omschrijvingen dat ook?

 • Ja, Google baseert de positie van je webpagina in de zoekresultaten mee op basis van de zoekwoorden in je META-omschrijvingen
 • Nee, ze dragen niet bij tot een hogere score in Google, maar ze overtuigen mensen wel om door te klikken naar je website vanuit de zoekresultaten

Wil jij goede SEO-titels en META-omschrijvingen kunnen schrijven? Klik hier!


5. De XML-sitemap van je website is belangrijk voor Google. Waarom?

 • Een XML-sitemap is een bestand waarin je locatiegegevens over je bedrijf of organisatie verwerkt om Google en andere zoekmachines meer informatie te verschaffen over de locatie van je bedrijf.
 • Een XML-sitemap is een bestand waarin je de webpagina’s van je website opneemt om Google en andere zoekmachines te informeren over de structuur van je site.
 • Een XML-sitemap is een chronologisch logbestand dat alle wijzigingen op je website bevat zodat Google en andere zoekmachines makkelijk hun databases kunnen updaten.
 • Een XML-sitemap is een thematisch logbestand dat alle wijzigingen op je website bevat zodat Google en andere zoekmachines makkelijk hun databases kunnen updaten.

Als je een sitemap voor je website aanmaakt en indient bij zoekmachines dan kunnen die je website slimmer indexeren.

Het gebruik van een sitemap garandeert niet dat alle items in je sitemap geïndexeerd worden door Google, toch heeft je website bijna altijd baat bij een sitemap.

Er zijn verschillende manieren om een sitemap voor je website te maken. Bij Lincelot gebruiken we de Yoast SEO plugin:


6. Goede URL’s op je website zorgen voor een betere rangschikking in Google en meer verkeer en interactie op je website. Welke van deze URL’s is het best geoptimaliseerd voor Google en gebruikers?

 • https://www.lincelot.com/url-tips-voor-betere-resultaten-website
 • https://www.lincelot.com/url-tips-voor-betere-resultaten-website
 • https://www.lincelot.com/url%20tips%20voor%20betere%20resultaten%20website
 • https://www.lincelot.com/blog/2016/januari/url-tips-voor-betere-resultaten-website/

Een goede URL is een URL die:

 • de inhoud van je pagina beschrijft
 • zoekwoorden bevat, liefst vooraan
 • kort en leesbaar is
 • zo weinig mogelijk onderverdelingen of mappen bevat
 • consistent is
 • statisch is
 • woorden scheidt met hyphens of koppeltekens
 • kleine letters gebruikt
 • enkel conventionele leestekens gebruikt
 • uniek is
 • bij voorkeur naar een veilige pagina verwijst

Optie 1 wint dus van optie 4 omdat optie 1 minder overbodige onderverdelingen bevat.

Optie 1 wint ook van optie 3 omdat de woorden gescheiden zijn door koppeltekens en niet door spaties (die weergegeven worden als “%20”). Daardoor is optie 1 ook makkelijker om lezen.

Waarom wint optie 1 van optie 2? Dat is een strikvraag. Het verschil tussen optie 1 en 2 is namelijk erg klein. Optie 1 begint met “https”, optie 2 met “http”.

Https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) is de veilige variant van http. Google heeft recent aangegeven dat zulke beveiligde links een kleine positieve SEO-boost krijgen.

Klik hier voor meer tips over goede URLs!

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.


7. ‘Nofollow’ is een HTML-attribuut (lees: stukje code) waarmee je tegen zoekmachines kunt zeggen dat ze de links op een bepaalde pagina of een specifieke link niet moeten volgen.

In welke gevallen voeg je volgens Google best een ‘nofollow’-attribuut toe aan je links:

 • redactionele inhoud en betaalde links
 • betaalde links en seksueel getinte inhoud
 • verouderde interne links en onbetrouwbare inhoud
 • onbetrouwbare inhoud en betaalde links

Google beveelt in 3 gevallen een ‘nofollow’ in links aan:

 • Onbetrouwbare inhoud: als je niet kunt of wilt instaan voor de inhoud van pagina’s waarnaar je website verwijst
 • Betaalde links: om te voorkomen dat betaalde links de zoekresultaten “vervuilen” of negatief beïnvloeden
 • Prioriteitsbepaling voor crawls: als je Google een beetje wilt sturen tijdens het indexeren (geen aan te raden methode)

Wil je meer lezen over het ’nofollow’-beleid van Google? Klik hier!

Wil je voorkomen dat Google een bepaalde link volgt? Voeg het attribuut rel=“nofollow” dan toe aan de html-code van die link:

<a title=“Beschrijving bij je link” href=“www.link.be“ rel=“nofollow” >tekst die de link bevat</a>


8. Kunnen zoekmachines zien wat je afbeeldingen tonen?

 • Ja, zoekmachines vergelijken je afbeelding met een bestaande database om bij benadering te bepalen wat het onderwerp van deze afbeeldingen is.
 • Nee, zoekmachines kijken naar de bestandsnaam, alt-tekst en de context van een afbeelding om het onderwerp en de relevantie ervan te bepalen.
 • Ja, zoekmachines gebruiken geavanceerde technieken zoals kleurscans, gezichtsherkenning en geometrische patroonherkenning om afbeeldingen te “bekijken”.
 • Nee, zoekmachines kijken naar de bestandsnaam, EXIF-gegevens (locatie en datum) en de context van een afbeelding om het onderwerp en de relevantie ervan te bepalen.

DUS:

 • Verwerk steeds relevante zoekwoorden in de bestandsnaam en alt tekst van je afbeeldingen.
 • Zorg ervoor dat er altijd een verband is tussen de tekst van je artikel, en de bestandsnamen en alt-teksten van de afbeeldingen in je artikel.

Als er een match is tussen je afbeelding en de context rond je afbeeldingen dan vinden zoekmachines die afbeeldingen relevant. Zo scoren die afbeeldingen beter voor het zoekwoord waarvoor je ze optimaliseert en vinden (hopelijk) meer bezoekers de weg naar je website.

Lees hier hoe je je afbeeldingen goed kunt optimaliseren voor Google!


9. Link building is een zoekmachineoptimalisatiestrategie waarbij je probeert om zo veel mogelijk mensen en bedrijven naar je website te laten linken.

Welke van deze linkbuilding-technieken is volgens Google NIET goed voor SEO?

 • jezelf aanmelden bij directories
 • jezelf aanmelden voor linkuitwisselingsprogramma’s
 • een online netwerk uitbouwen
 • relaties uitbouwen met influencers

Er zijn 3 soorten links die je met link building kunt opbouwen:

 • spontane of natuurlijke links: links waar je zelf niet om hebt gevraagd
 • netwerklinks: links die je verdient door websitebeheerders en bloggers expliciet om een verwijzing naar je website te vragen
 • zelfgemaakte links: dit zijn externe links naar je webpagina’s die je zelf maakt

Google beschouwt teveel zelfgemaakte links als een truc om je pagina’s relevant en belangrijk te doen lijken. Daarom straft Google dit type link building steeds meer af.

Probeer daarom vooral spontane en netwerklinks op te bouwen. Zo werk je duurzaam en risicoloos aan een betere rangschikking van je website in Google.

Linkuitwisselingsprogramma’s behoren tot de ongeoorloofde technieken die Google afstraft in de zoekresultaten. Kies dus andere strategieën om links op te bouwen.


10. De snelheid van je website en webpagina’s heeft een invloed op je SEO-score:

 • Ja
 • De snelheid van je website in z’n geheel niet, de snelheid van individuele webpagina’s wel
 • Nee

Snelle websites zorgen voor:

Om die redenen heeft Google in 2010 besloten om de snelheid van websites (en bijgevolg dus ook webpagina’s) op te nemen in haar algoritme. Snellere websites maken sindsdien meer kans om hoger te scoren in de zoekresultaten.

Wil je weten hoe het met de snelheid van jouw website gesteld is? Analyseer je prestaties met Google PageSpeed Insights: geef de URL van je website in in het veld “Geef een webpagina-URL op” en klik op analyseren.

Vervolgens krijg je een snelheidsanalyse van Google met een score voor mobiel en voor desktop én suggesties voor verbetering.


WAT VOND JE VAN ONZE SEO QUIZ?

Wat vond je van onze SEO quiz? Moeilijk? Makkelijk? Geef je mening via het reactieformulier hieronder!

Wil je je vrienden of collega’s op de proef stellen? Bedankt om de quiz met je netwerk te delen!

Wil je zelf aan de slag met SEO?

Wil je aan de slag met SEO voor je bedrijf om zo meer klanten aan te trekken via Google? Volg onze SEO training: een korte en krachtige opleiding waarin je leert hoe je de positie van je website in online zoekresultaten kunt verbeteren! Klik op de knop voor meer info:

Volg onze SEO training

Google Analytics voor beginners - Lincelot

Google Analytics voor beginners

Een bedrijfswebsite heeft geen enkele zin als je de prestaties van die website niet meet, analyseert en evalueert. Zonder analyse weet je immers niet:

 • of je je doelen bereikt
 • of je tijd, geld en inspanningen renderen

Money down the drain!

Gelukkig is er zoiets als Google Analytics. Dankzij Google Analytics krijg je meer inzicht in de prestaties van je website. Benieuwd hoe? In dit artikel ontdek je:

 • wat Google Analytics is.
 • waarom Google Analytics belangrijk is.
 • welke basisstatistieken en rapporten je als beginner best kunt opvolgen.

Here we go!

WAT IS GOOGLE ANALYTICS?

Google Analytics is een gratis dienst van Google die gegevens over je website verzamelt en in handige grafieken en overzichten toont. Zo krijg je meer inzicht in de prestaties van je website.

Eerst installeer je een stukje code – een “tracking code” – op je website:

 • Ontdek hier waar je de tracking code voor je website vindt.
 • Ontdek hier hoe je je tracking code toevoegt aan je website (of laat een plugin het vuile werk voor jou doen).

Die tracking code registreert onder meer wie wanneer welke pagina’s van je website bezoekt. Daarna kun je al die gegevens makkelijk raadplegen via het dashboard van Google Analytics of via de Google Analytics app.

Zo krijg je een duidelijk beeld van onder andere de verkoop, conversies, bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven op je website.

WAAROM IS GOOGLE ANALYTICS BELANGRIJK?

Een website of blog maken en uitbouwen doe je in functie van je bedrijfsdoelen, maar hoe weet je of je inspanningen doel treffen? Door ze te meten: meten is weten.

Als je je prestaties niet meet dan kun je ze ook niet beoordelen en ben je doelloos bezig. Vraag jezelf daarom af welke concrete doelen en KPI’s je nodig hebt om je prestaties te meten (bvb. aantal bezoekers, aantal aankopen via je website…).

Vervolgens kun je die doelen en KPI’s met Google Analytics ook heel nauwkeurig opvolgen. Zo weet je of je marketinginspanningen renderen (ROI) en of er ruimte is voor verbetering!

Wil je aan de slag met Google Analytics?

Wil je het succes van je website opvolgen met Google Analytics? Volg onze Google Analytics training en krijg inzicht in de prestaties van je website!

Meer info

GOOGLE ANALYTICS: BASISSTATISTIEKEN

Heb je Google Analytics nog niet geïnstalleerd op je website? Klik dan eerst hier voor je verder leest!

Begin je net met Google Analytics of heb je nog niet veel ervaring? Dan raden wij je aan om de volgende basisstatistieken onder de knie te krijgen. Eerst krijg je een overzicht van alle basisstatistieken, daarna ontdek je waar je ze vindt in Google Analytics.

1. Gebruikers en actieve gebruikers

De term “Gebruikers” staat voor het aantal individuele gebruikers die je website bekijken of verkennen binnen een geselecteerde periode.

Iemand die je website bijvoorbeeld bezoekt op woensdag en op donderdag, telt die week als één en dezelfde gebruiker.

De term “Actieve gebruikers” staat voor het aantal gebruikers dat op dit moment je website bezoekt. Je “live” bezoekers, zeg maar.

Uiteraard wil je je (actieve) gebruikersaantallen steeds zien groeien. Dat wijst er immers op dat je bedrijf goed zichtbaar en vindbaar is en dat je relevante informatie aanbiedt!

2. Sessies

Een “sessie” staat voor een reeks acties die een bezoeker op je website uitvoert binnen een bepaalde periode. Bezoekers kunnen tijdens één sessie bijvoorbeeld meerdere pagina’s bezoeken, links aanklikken, enz.

Standaard eindigt een sessie na 30 minuten inactiviteit. Als een bezoeker 30 minuten of langer inactief is op je website dan worden nieuwe acties dus gezien als het begin van een nieuwe sessie.

Eén bezoeker kan dus ook meerdere sessies starten. Die sessies kunnen plaatsvinden op dezelfde dag of gespreid zijn over meerdere dagen, weken of maanden.

De statistiek “Sessies” staat voor het totale aantal sessies op je website binnen een geselecteerde periode. Hoe hoger dit getal, hoe meer activiteit op je website!

3. Paginaweergaven en unieke paginaweergaven

De statistiek “Paginaweergaven” geeft het totale aantal bekeken pagina’s van je website weer voor een bepaalde periode. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee, bijvoorbeeld als gebruikers de webpagina opnieuw laden of nogmaals bezoeken.

De term “Unieke paginaweergaven” geeft aan tijdens hoeveel sessies één bepaalde pagina één keer of meerdere keren werd weergegeven.

Als je bijvoorbeeld pagina 1 bezoekt, daarna pagina 2, en daarna terug pagina 1, dan heeft pagina 1 twee paginaweergaven, maar slechts één unieke paginaweergave.

4. Pagina’s/sessie

Het aantal pagina’s per sessie geeft weer hoeveel pagina’s er gemiddeld worden bekeken per sessie op je website. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.

Als iemand bijvoorbeeld via een zoekopdracht op je website komt en daarna nog twee keer doorklikt naar andere pagina’s dan zijn dat 3 pagina’s / sessie.

Als bezoekers veel pagina’s per sessie bezoeken dan kan dat betekenen:

 • dat er veel interesse is in de informatie op je website
 • dat de structuur en navigatie op je website makkelijk en gebruiksvriendelijk zijn (bijvoorbeeld dankzij veel interne links naar andere content).

5. % nieuwe sessies

De statistiek “% nieuwe sessies” is een schatting van het percentage eerste bezoeken / sessies op je website. Het cijfer toont de verhouding tussen nieuwe en terugkerende bezoekers.

Streef naar een mooie balans tussen nieuwe sessies en herhaalde sessies. Enerzijds wil je nieuwe bezoekers of klanten aantrekken, anderzijds wil je ook trouwe terugkerende bezoekers die een duurzame relatie opbouwen met je bedrijf.

6. Gemiddelde sessieduur

De “gemiddelde sessieduur” geeft weer hoelang sessies op je website gemiddeld duren. Het is de totale duur van alle sessies (in seconden) gedeeld door het aantal sessies.

De sessieduur geeft een goed beeld van:

 • de tijd die mensen gemiddeld op je website doorbrengen
 • de interesse die bezoekers hebben in je website

Een lange sessieduur wijst op betrokken bezoekers en kwalitatieve relevante informatie.

Tip – Vergis je niet: 1 minuut is al erg lang op het internet. Mensen willen immers zo snel mogelijk de juiste informatie vinden. Bovendien zitten bezoekers die je website al na enkele seconden verlaten (bounces) ook in het gemiddelde.

7. Bouncepercentage en uitstappercentage

Het “bouncepercentage” is het percentage sessies / bezoeken waarbij bezoekers je website alweer verlaten op de instappagina. Er wordt dus slechts één pagina geladen.

Een hoog bouncepercentage kan worden veroorzaakt door één of meer factoren:

 • je website bestaat uit één pagina
 • de indeling en navigatie van je site is niet gebruiksvriendelijk
 • je trackingcode is niet correct geïnstalleerd
 • bezoekers vinden meteen de informatie die ze zoeken en hebben daardoor niet de behoefte om nog andere pagina’s te bezoeken
 • je pagina is niet relevant voor de zoekopdracht van de bezoeker / er is geen goede match tussen je zoekwoorden en je pagina-inhoud

Waak erover dat je bouncepercentage zo laag mogelijk blijft. Is dat niet het geval? Dan kun je best nagaan:

 • of de informatie op je website voldoende relevant is voor bezoekers
 • of je website gebruiksvriendelijke en goed navigeerbaar is

Het bouncepercentage mag niet verward worden met het “uitstappercentage“.

 • Voor alle sessies die beginnen op een bepaalde pagina geeft het bouncepercentage weer hoe vaak die pagina de enige in de sessie was.
 • Voor alle weergaven van een bepaalde pagina geeft het uitstappercentage weer hoe vaak die pagina de laatste in de sessie was.

Het bouncepercentage geeft dus weer hoe vaak gebruikers een bepaalde instappagina meteen weer verlaten. Het uitstappercentage geeft weer hoe vaak gebruikers hun sessie afsluiten met een bepaalde pagina.

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

BELANGRIJKE RAPPORTEN

Als je inlogt bij Google Analytics dan zie je links een lichtgrijs menu met handige rapporten over je website. Die rapporten bundelen handige websitegegevens per thema.

Het aantal rapporten in Google Analytics is overweldigend. Daarom zetten we hieronder enkele belangrijke basisrapporten voor jou op een rijtje:

1. DOELGROEPENOVERZICHT

In het rapport “Doelgroepenoverzicht” vind je nagenoeg alle basisstatistieken die hierboven aan bod kwamen:

1. Log in bij Google Analytics
2. Selecteer je website / dataweergave
3. Klik links in het menu op “Doelgroep”
4. Klik op “Overzicht”
5. Selecteer rechts bovenaan de periode waarvoor je cijfers wilt raadplegen
6. Optioneel: klik op “Vergelijken met:” en selecteer een periode (om twee periodes te vergelijken)
7. Klik op “Toepassen”

Dit rapport toont een mooi overzicht met basisstatistieken voor je website. Hou het dan ook regelmatig in de gaten. Je bent goed bezig als:

 • het aantal sessies, gebruikers en paginaweergaven geleidelijk toeneemt (dankzij killer content en SEO)
 • een meerderheid van je bezoekers meerdere pagina’s per sessie raadpleegt
 • je sessies gemiddeld steeds langer duren (dat wijst op interessante content en geëngageerde lezers)
 • het aantal nieuwe sessies toeneemt en je toch een stabiele stroom terugkerende bezoekers blijft aantrekken
 • je bounce rate laag blijft of daalt (onder de 70-80%)

Verder kom je via dit rapport meer te weten over:

 • de “Taal”, het “Land” of de “Plaats” van je gebruikers
 • de “browser” en het “besturingssysteem” van je gebruikers

Klik links onderaan gewoon op de gegevens die je wilt weergeven. Als Nederlandstalige website wil je bijvoorbeeld zoveel mogelijk bezoekers uit België en Nederland, en zo weinig mogelijk bezoekers uit Rusland (bijna altijd spamverkeer). Lees hier hoe je spamverkeer in Google Analytics wegfiltert.

Doelgroepoverzicht - Google Analytics voor beginners

2. VERKEERSBRONNEN

Je wilt natuurlijk ook weten welke verkeersbronnen veel bezoekers naar je website leiden. Zo zie je wat je sterkste kanalen zijn en waar er ruimte is voor verbetering.

1. Log in bij Google Analytics
2. Selecteer je website / dataweergave
3. Klik links in het menu op “Acquisitie”
4. Klik op “Overzicht”
5. Selecteer rechts bovenaan de periode waarvoor je cijfers je wilt raadplegen
6. Optioneel: klik op “Vergelijken met:” en selecteer een periode (om twee periodes te vergelijken)
7. Klik op “Toepassen”

De meest voorkomende verkeersbronnen zijn:

 • Direct verkeer: mensen die je website bezoeken door je URL rechtstreeks in te geven in hun browser
 • Organisch verkeer: verkeer via zoekmachines
 • Referral / verwijzingen: mensen die je website bereiken via een link op een andere website
 • Sociaal verkeer: verkeer afkomstig van sociale media

Er bestaan geen regels over hoeveel verkeer via welke bron je website zou moeten bereiken. Ga daarom voor een gezonde mix. Als één kanaal achterop hinkt dan kun je onderzoeken waar ruimte is voor verbetering:

 • Wil je meer organisch verkeer of meer verwijzingen? Besteed dan voldoende aandacht aan SEO en linkbuilding.
 • Wil je meer sociaal verkeer? Sleutel dan aan je sociale media strategie.

Verkeersbronnen - Google Analytics voor beginners

3. LANDINGSPAGINA’S

Het rapport “Bestemmingspagina’s” toont je op welke pagina’s je bezoekers eerst (be)landen:

1. Log in bij Google Analytics
2. Selecteer je website / dataweergave
3. Klik links in het menu op “Gedrag”
4. Klik op “Site-inhoud”
5. Klik op “Bestemmingspagina’s”
6. Selecteer rechts bovenaan de periode waarvoor je cijfers je wilt raadplegen
7. Optioneel: klik op “Vergelijken met:” en selecteer een periode (om twee periodes te vergelijken)
8. Klik op “Toepassen”

Als je de statistieken voor je landingspagina’s analyseert dan kun je nagaan:

 • welke pagina’s het meeste verkeer naar je website leiden.
 • welke pagina’s meer promotie kunnen gebruiken.
 • of er een match is tussen de inhoud op je pagina’s en de inhoud die bezoekers zoeken. Een hoog bouncepercentage kan bijvoorbeeld wijzen op een mismatch of op een gebrekkige gebruikerservaring.

Wil je meer weten over het belang van goede landingspagina’s? Klik hier!

Bestemmingspagina's - Google Analytics voor beginners

VRAGEN OF INTERESSE?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over deze Google Analytics? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder!

Wil je inzicht in de prestaties van je website?

Wil je het succes van je bedrijf opvolgen met Google Analytics? Volg onze Google Analytics training, een korte en krachtige opleiding waarin je de prestaties van je website leert interpreteren om zo je website en je marketingacties te verbeteren. Klik op de knop voor meer info:

Volg onze Google Analytics training