Cookiebeleid

Deze website is eigendom van Lincelot BV.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Lincelot BV
Provinciesteenweg 686
2530 Boechout, België

Telefoon: +32 3 455 80 77
Email: info@lincelot.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0502.249.865

1. Wie is wie?

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:
– ‘Lincelot’: Lincelot BV, met zetel te Provinciesteenweg 686, B-2530 Boechout, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0502.249.865.
– ‘Gebruiker’ of ‘je’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Lincelot via zijn online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
– ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken we?

3. Hoe kunt je je cookievoorkeuren beheren?

Je kunt je cookievoorkeuren beheren en wijzigen:

– via de links onder Sectie 2 hierboven

– via je browser-instellingen. Hier vind je instructies voor: Mozilla Firefox,  Google Chrome, Safari

4. Vragen of opmerkingen?

Heb je na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen of opmerkingen rond cookies? Neem gerust contact met ons op via info@lincelot.com. Wij houden van transparantie, een relevante website en een veilig internet, dus we maken graag tijd voor een persoonlijke toelichting.