Gericht e-mailcampagnes sturen met MailChimp tags, groups en segments

Inhoudsopgave
Heb je vragen over je marketing of website?

Niemand wordt graag lastiggevallen met storende e-mails. Wil je een succesvolle e-mailcampagne opzetten? Dan doe je er goed aan om nauwkeurig te bepalen voor welke klanten of leads die campagne relevant is en enkel hen aan te schrijven.

Bij Lincelot gebruiken we MailChimp om relevantegerichte e-mailcampagnes te versturen. Is MailChimp nieuw voor je? Lees dan eerst onze handleiding MailChimp om deze handige e-mail marketingtool te leren kennen.

Ready for more? Dan vertellen we je hieronder graag hoe je gericht e-mailcampagnes naar de juiste doelgroepen kunt sturen met:

MailChimp tags

Wat zijn MailChimp tags en waarvoor gebruik je ze?

MailChimp tags zijn interne labels die je zelf kleeft op de contacten in je MailChimp mailinglijsten om hen op te delen in categorieën. Je kiest zelf de naam van je labels en voegt ze toe aan de mensen die je wil groeperen onder deze noemer.

Je kan rechtstreeks e-mails en advertenties verzenden naar klanten met een bepaalde tag of een segment maken (zie onder) op basis van een MailChimp tag. Tags zijn steeds gekoppeld aan 1 mailinglijst met contacten.

Het grootste voordeel van MailChimp tags is de flexibiliteit. Je bepaalt helemaal zelf welke labels je gebruikt en kan je klanten en prospects dus opdelen op basis van kennis die niet in het systeem zit.

Wil je bijvoorbeeld mensen opdelen op basis van hun functietitel maar zit deze informatie niet in het systeem? Dan kan je deze manueel toevoegen met behulp van tags. Je kan ook meerdere tags toevoegen aan hetzelfde contact.

Het nadeel is dan weer dat je MailChimp tags manueel moet toevoegen. Je kan een tag wel toevoegen aan meerdere personen tegelijk of tijdens het importeren van een adressenlijst, maar het verloopt niet automatisch. Taggen gebeurt dus retroactief.

Side note: in MailChimp bestaan er ook merge tags, maar dat is iets anders.

Hoe gebruik je MailChimp tags?

De makkelijkste manier om MailChimp tags toe te voegen aan reeds bestaande contacten is via de ‘Lists’ (je mailinglijsten):

 1. Klik op ‘Lists’ en open de lijst waarin jij contacten wil taggen
 2. Klik op ‘Manage contacts’ en kies ‘View contacts’
 3. Vink de contacten aan waar jij een tag aan wil toevoegen
 4. Klik op ‘Add Or Remove Tags’
 5. Nu kan je een MailChimp tag kiezen die al bestaat of een nieuwe tag aanmaken

Als je iemand uit de lijst aanklikt en naar het contactprofiel gaat, kan je ook daar een tag toevoegen.

Extra tip: Je kan ook MailChimp tags toevoegen aan nieuwe contacten tijdens het importeren van een externe contactenlijst. Een andere manier om een groot aantal contacten in 1 keer te taggen is via ‘Bulk Tag Contacts’ op de ‘Tags’-pagina, maar dat werkt enkel wanneer je een nieuwe MailChimp tag aanmaakt.

Gericht campagnes sturen met MailChimp tags

MailChimp groups

Wat zijn MailChimp groups en waarvoor gebruik je ze?

Een MailChimp group is een andere manier om contacten in te delen in groepen. Het grootste verschil? MailChimp groepen worden – in tegenstelling tot tags – samengesteld op basis van informatie die contacten zelf achterlaten als ze zich voor iets inschrijven op je website – je nieuwsbrief bijvoorbeeld.

Ook groepen kan je gebruiken om een segment (zie onder) te maken en zo gericht e-mails en advertenties te verzenden. Net zoals tags, werken MailChimp groups steeds binnen 1 mailinglijst.

Elke MailChimp group heeft een ‘group category’ en ‘group names’. De ‘category’ is een overkoepelende naam voor een verzameling subgroepen die bij elkaar horen, de ‘names’ zijn die individuele subgroepen. Net zoals bij tags, kan eenzelfde contact ingedeeld worden bij meerdere MailChimp groups.

Neem nu bijvoorbeeld de nieuwsbrief op je website. Je kunt hiervoor een overkoepelende group category ‘Nieuwsbrief’ aanmaken en deze opdelen in interesses zoals ‘Social Media Marketing’, ‘E-mail Marketing’, ‘SEO’, enz. (in het geval van Lincelot).

Je kan de MailChimp group ‘Nieuwsbrief’ vervolgens op 2 manieren toepassen:

 1. Je vraagt bij een inschrijving op je nieuwsbrief expliciet aan je bezoekers welke interesses hun voorkeur hebben.
 2. Je deelt mensen in op basis van een andere actie die hun interesse aantoont, bijvoorbeeld het downloaden van een e-book over Social Media Marketing.

MailChimp groups vereisen dus heel wat minder manueel werk dan tags. Zodra je de categorieën en namen hebt gedefinieerd en hebt bepaald hoe deze worden ingevuld, gaat alles verder automatisch. Mensen worden meteen opgedeeld in een groep zodra ze zich inschrijven, een lead magnet over Social Media Marketing downloaden, enz.

Let wel op: stel je niet de juiste vragen of definieer je niet het juiste gedrag, dan vervalt dit voordeel en zul je mensen toch manueel moeten categoriseren. Als je MailChimp groups gebruikt, moet je dus op voorhand heel goed nadenken over hoe je deze groepen vormgeeft. Je kan, in tegenstelling tot tags, niet rechtstreeks naar groepen mailen – hiervoor moet je een segment (zie onder) maken.

Lees hieronder hoe je MailChimp groups gebruikt!

Hoe gebruik je MailChimp groups?

Gemakkelijk een nieuwe MailChimp group aanmaken doe je opnieuw via ‘Lists’:

 1. Klik op ‘Lists’ en open de lijst waarin jij contacten wil groeperen
 2. Klik op ‘Manage contacts’ en kies ‘Groups’
 3. Klik op ‘Create Groups’
 4. Nu kan je bepalen of mensen al dan niet zelf hun groep aanduiden en zo ja, of ze meerdere ‘group names’ kunnen selecteren, en kies je de ‘group category’ en de verschillende ‘group names’

Mensen toevoegen aan een MailChimp group kan op verschillende manieren – via een formulier maar ook manueel achteraf.

Contacten indelen op basis van een andere actie (bijvoorbeeld een lead magnet downloaden) is technisch complexer – hiervoor contacteer je best je webdesigner.

Gericht campagnes sturen met MailChimp groups

MailChimp segments

Wat zijn MailChimp segments en waarvoor gebruik je ze?

Je raadt het al: ook MailChimp segments gebruik je om contacten te categoriseren en gericht campagnes of e-mails te sturen. Een segment maak je op basis van een set van maximum 5 voorwaarden waaraan contacten moeten voldoen om tot dat segment te behoren. Ook een segment hangt steeds samen met 1 contactenlijst.

Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op verschillende informatiebronnen:

 • Subscriber data: heeft het contact een een recente campagne ontvangen of geopend, een bepaalde rating, geantwoord op de laatste 5 campagnes, ingeschreven op een mailinglijst, …
 • List fields: standaard velden zoals naam, adres, geboortedatum, MailChimp groups waartoe iemand behoort, … en alle velden die je zelf hebt toegevoegd aan een lijst
 • Tags: de tags die een contact wel of niet heeft
 • Integrations: informatie verzameld via een integratie met Survey Monkey of sociale media
 • E-commerce: koopgedrag verzameld via een integratie met je e-commerce platform
 • MailChimp Pro segments: een aantal extra opties die enkel beschikbaar zijn voor MailChimp Pro gebruikers

Meer informatie over deze informatiebronnen vind je hier.

Bij het maken van een segment zie je enkel de informatiebronnen die beschikbaar zijn. Heb je dus niemand in een lijst getagd, dan zie je bij het maken van een segment ook niet de optie om te segmenteren op basis van tags.

Hoe gebruik je MailChimp segments?

Ook voor MailChimp segments vertrek je van de ‘Lists’-pagina:

 1. Klik op ‘Lists’ en open de lijst waarin jij segmenten wil aanmaken
 2. Klik op ‘Manage contacts’ en kies ‘Segments’
 3. Klik op ‘Create Segment’
 4. Kies ‘any’ of ‘all’ om te bepalen of contacten aan 1 of aan alle voorwaarden moeten voldoen
 5. Bepaal de voorwaarden waaraan contacten moeten voldoen
 6. Klik op ‘Preview Segment’
 7. Ben je tevreden? Klik dan op ‘Save Segment’

De mogelijkheden bij het bepalen van de voorwaarden zijn erg uitgebreid, met verschillende operators en opties per informatiebron. Hoe je je campagnes naar een segment stuurt, lees je hier.

Gericht campagnes sturen met MailChimp segments

Conclusie

Als je succesvolle campagnes wil inrichten via MailChimp dan is het belangrijk om te bepalen voor welke contacten deze campagnes interessant zijn en ze enkel naar hen te sturen. MailChimp tags, groups en segments zijn allemaal manieren om gericht campagnes te versturen naar een deel van je contacten.

MailChimp tags gebruik je om bestaande contacten te labelen op basis van kennis die nog niet in MailChimp zit. Je kan rechtstreeks naar personen met een bepaalde tag mailen, of het al dan niet hebben van een tag opnemen als voorwaarde in een segment.

Nieuwe contacten kunnen zichzelf groeperen via MailChimp groups. Om een campagne rechtstreeks naar een groep te richten, gebruik je een MailChimp segment.

Een MailChimp segment is tenslotte de meest krachtige tool om gericht campagnes te sturen. Je kan segmenteren op basis van verschillende informatiebronnen, waaronder maar niet beperkt tot tags en groepen.

Wil je aan de slag met MailChimp?

Wil je succesvol aan de slag met e-mail marketing, maar weet je niet waar te beginnen? Contacteer ons vrijblijvend!

Deze publicatie werd geschreven door:

Picture of Christophe Van Bael
Christophe Van Bael
Christophe is oprichter en bestuurder van Lincelot. Hij is gezond gepassioneerd door content marketing, performance marketing, copywriting en SEO, en de vertaling van bedrijfsdoelen naar concrete marketingplannen. Christophe werkt vandaag vooral op strategische marketingopdrachten en de ontwikkeling van Lincelot. Hij verzorgt ook inspiratiesessies en marketingworkshops voor ondernemers in België en Nederland.
Picture of Christophe Van Bael
Christophe Van Bael
Christophe is oprichter en bestuurder van Lincelot. Hij is gezond gepassioneerd door content marketing, performance marketing, copywriting en SEO, en de vertaling van bedrijfsdoelen naar concrete marketingplannen. Christophe werkt vandaag vooral op strategische marketingopdrachten en de ontwikkeling van Lincelot. Hij verzorgt ook inspiratiesessies en marketingworkshops voor ondernemers in België en Nederland.

Hallo!

Heb je vragen over dit artikel, of wil je advies of hulp met je marketing of website?

Christophe Van Bael - Bestuurder Lincelot